Tiedotteet

Reka eläkekassan toimitusjohtajan katsaus 4.11.2020

Reka eläkekassan toimitusjohtajan katsaus 4.11.2020 

Reka eläkekassan kevät ja kesä 2020 

Vuosi 2020 on ollut monella lailla poikkeuksellinen niin Reka eläkekassalle kuin sen asiakkaille. Vuoden alussa koronapandemia levisi maailmanlaajuiseen tietoisuuteen ja sen jälkeen on tullut monenlaisia rajoituksia ja suosituksia niin yritystoimintaan kuin yksityisten ihmisten toimintaankin.  

Koronapandemian suurin vaikutus Reka eläkekassalle on ollut alkuvuodesta tapahtunut sijoitusmarkkinoiden voimakas reaktio koronapandemiaan. Osakekurssit laskivat voimakkaasti alkuvuodesta ja sen jälkeen korkosijoitusten arvoissa tuli arvonalennuksia. Sijoituskurssien lasku vaikuttaa vakavaraisuuteen laskevasti. Reka eläkekassan salkku on ollut vähäriskisempi kuin työeläkealalla keskimäärin ja sen vakavaraisuus laski alkuvuodesta vähemmän. Sijoitusmarkkinat ovat palautuneet alkuvuoden shokista ja nyt sijoitussalkku on palautunut alkuvuoden arvoon. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että Reka eläkekassa on selviytynyt koronakriisistä hyvin. Kuitenkin on hyvä pitää mielessä, että kriisi jatkuu ja saattaa pahentua edelleen ja se voi tuoda uusia haasteita sijoitusmaailmaan lähitulevaisuudessa. 

Reka eläkekassan vakavaraisuus on noussut syksyllä 2020. Eläkekassa on saanut elokuussa 2020 takuupääomana 2,3 miljoonaa euroa, jolla vakavaraisuus on noussut tasolle 117%. Vakavaraisuus on nyt saavuttanut tason, jossa yhtiön on helpompi toteuttaa tehokasta toimintaa. 

Vaikka sijoitusmaailman taivaalla on harmaita pilviä, Reka eläkekassan lähitulevaisuus näyttää valoisalta ja yhtiö tulee jatkamaan viime vuosina alkaneita kehitystoiminpiteitä sisäisessä toiminnassa. 

 ---

Lähetä viesti