Omistajaohjaus

REKA ELÄKEKASSA

Omistajaohjauksen periaatteet 29.9.2019

 

Reka eläkekassan sijoitustoiminnan tavoitteena on työeläkkeiden rahoittaminen kestävällä tavalla pitkällä aikavälillä. Tavoitteen saavuttamiseksi Reka eläkekassan sijoittamille pääomille pyritään saamaan turvaavasti tuottoa ja arvonnousua lainsäädännön asettamissa puitteissa.

Reka eläkekassan sijoitusstrategiaan ei kuulu aktiivinen omistajaohjaus. Reka eläkekassa sijoittaa listattuihin osakkeisiin pääsääntöisesti indeksituotteiden kautta. Osakesijoituksilla ei tavoitella vaikutusvaltaa listatuissa yhtiöissä. Reka eläkekassa seuraa kohdeyhteisöjen toimintaa tiedotusvälineistä ja pörssitiedotteista eikä pääsääntöisesti ole suoraan yhteydessä tai vuoropuhelussa kohdeyhteisöihin, niiden muihin osakkeenomistajiin tai sidosryhmiin.

Reka eläkekassan hallitus tai toimitusjohtaja päättää tapauskohtaisesti toimivaltansa rajoissa äänioikeuden tai muiden osakasoikeuksien käyttämisestä kohdeyhteisöissä. Reka eläkekassalle on mahdollista muiden instituutiosijoittajien rinnalla olla vaikuttamassa vastuullisen sijoittamisen strategian mukaisesti. Reka eläkekassa ei kuitenkaan ole aloitteellinen toimija tässä asiassa.

Reka eläkekassan sisäinen valvonta ja hallituksen oikeudellinen neuvonantaja tunnistavat, ehkäisevät ja estävät vaikuttamiseen liittyviä eturistiriitoja viime kädessä informoimalla ja ohjeistamalla hallitusta ja toimitusjohtajaa mahdollisista eturistiriitatilanteista ja niiden ratkaisemisesta. Hallituksella ja toimitusjohtajalla on myös itsenäinen vastuu eturistiriitojen tunnistamisesta.

Reka eläkekassan toimitusjohtaja ja muu henkilöstö ilmoittavat välittömästi hallitukselle mahdolliset aiotut tai toteutuneet muiden yhteisöjen tai säätiöiden hallintoelinten jäsenyydet. Hallitus arvioi aina tapauskohtaisesti mainittujen jäsenyyksien vaikutuksen ottaen huomioon Reka eläkekassan edut.