REKA Eläkekassa

Reka eläkekassa hoitaa Reka-konsernin työntekijöiden lakisääteistä, työntekijän eläkelain (TyEL) mukaista eläketurvaa. Eläkekassan osakkaina voivat olla konserniin kuuluvat yhtiöt. Eläkekassan jäsen on jokainen eläkekassan osakkaan palveluksessa oleva työntekijä, jolle osakkaan on järjestettävä TyEL:n mukainen vähimmäis-eläketurva. Jäseniä ovat myös konsernin eläkeläiset.

Reka eläkekassa perustettiin 14.4.2015. Kannansiirto perustettavaan eläkekassaan suoritettiin 31.12.2015. Reka eläkekassa hoitaa konsernin työsuhteessa olevan henkilöstön ja omaisten TyEL:n mukaisen vähimmäiseläketurvan. Reka eläkekassa on hyvää tulosta tekevä vakavarainen työeläkelaitos, joka palauttaa vuosiylijäämänsä TyEL -maksualennuksina.

Eläkevastuu on kokonaisuudessaan katettu voimassa olevien asetusten ja STM:n määräysten mukaisesti. Hallinnossa on edustettuna tasapuolisesti niin työnantajat kuin työntekijät. Kummastakin ryhmästä kuuluu hallitukseen kaksi jäsentä.

Uusimmat tiedotteet