Tiedotteet

Reka eläkekassan toimitusjohtajan katsaus 17.3.2022

Reka eläkekassan vuosi 2021

Vuosi 2021 on toiminnallisesti ollut koronapandemian leimaama. Kokoukset ja muu toiminta on toteutettu pääosin etätapahtumina. Vakuutusliiketoiminta on ollut vakaata, maksutulo oli 3,8 miljoonaa euroa ja korvauksia maksettiin 4,8 miljoonaa euroa. Kassan jäsenten lukumäärä oli vuoden 2021 lopussa 661, joista 328 oli aktiiveja ja 333 eläkeläisiä.

Vuoden 2021 taloudellista toimintaa leimasi voimakkaasti sijoitusmarkkinoiden nopea nousu koronapandemian alun jälkeen. Osakkeet tuottivat ennätyksellisesti ja korkotaso pysyi alhaisella tasolla. Reka eläkekassan sijoitussalkun tuotto oli 10,1%. Tuotto jäi kuitenkin alle työeläkeyhtiöiden 16,2% tuoton, koska eläkekassan vakavaraisuus ei mahdollista yhtä suuren osakeriskin kantamista, mitä työeläkeyhtiöillä keskimäärin on. Reka eläkekassa on kuitenkin pystynyt tehostamaan tilivuoden aikana sijoitussalkun rakennetta ja tulevaisuudessa tuottotason uskotaan lähenevän keskimääräistä työeläkealan tuottotasoa.

Reka eläkekassan vakavaraisuus vuoden 2021 lopussa oli 116,2%, joten se oli pysynyt samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuus on noussut yli 130%:iin hyvien sijoitustuottojen ansiosta.

Reka eläkekassan kassankokous pidetään tänä vuonna fyysisenä kokouksena Hyvinkäällä huhtikuun lopussa. Kutsu kokoukseen tulee sääntöjen mukaisesti julkaista lehdissä ja internetsivuilla maaliskuun alussa.

Alkuvuoden 2022 vaikutukset Reka eläkekassan toimintaan

Vuoden 2022 alussa keskeisimpinä asioina ovat olleet Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset talousympäristöön. Venäjää vastaan nostetut voimakkaat talouspakotteet ovat saaneet aikaan osakekursseissa laskua ja korkotasossa nousua. Vaikutukset ovat näkyneet työeläkealan toimijoiden sijoitustuotoissa ja vakavaraisuuden kehityksessä. Vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana Reka eläkekassan sijoitussalkku on laskenut 2,7%, kun vastaavalla ajanjaksolla työeläkeyhtiöiden keskimääräisen tuoton ennustetaan laskeneen yli 4%. Alkuvuoden ennustetaan olevan sijoitusmarkkinoilla haastava, mutta pidemmällä aikavälillä talouden ennustehorisontti on kuitenkin lohdullinen, koska suurella osalla länsimaisista yrityksistä menee hyvin.

Samalla kun median kiinnostus on keskittynyt Ukrainan tapahtumiin, koronapandemia jyllää edelleen taustalla. Sairastuneiden määrät ovat korkealla, mutta vakavia tautitapauksia on suhteessa vähemmän kuin aiemmin. Yhteiskunta on kuitenkin alkanut aukeamaan takaisin normaaliin toimintaympäristöön. Jos yhteiskunnan aukeaminen jatkuu nykyisellä tahdilla, aloittaa Reka eläkekassa syksyllä 2022 aiemmin suunnitellun mukaisen tyky -toiminnan, jonka aloitus on viivästynyt koronan takia kaksi vuotta.  

Lähetä viesti