Tiedotteet

Finanssivalvonta antoi julkisen varoituksen Reka eläkekassalle

Reka eläkekassa on vastaanottanut Finanssivalvonnan antaman julkisen varoituksen. Julkinen varoitus koskee pääosin ajanjaksoa, jolloin eläkekassa aloitti toimintansa väliaikaisen hallituksen voimin. Reka eläkekassa vastaanotti vastuuvelkaa koskevan kannan siirron 31.12.2015. Ensimmäiset eläkkeet maksettiin helmikuussa 2016 eläkekassan toimesta. Riippumaton vakavaraisuuslaskenta suoritettiin säännösten mukaisesti 31.03.2016. Sijoitusriskien hallinta ja sisäinen valvonta on ollut suhteellisuusperiaatteen mukaisesti järjestettynä.

Reka eläkekassan toimintapiiriin kuuluvien eläkkeet tai sijoitusvarallisuus eivät ole vaarantuneet kyseisenä ajanjaksona.

Eläkekassa suhtautuu vakavasti saamaansa varoitukseen ja pyrkii jatkossakin toteuttamaan viipymättä Finanssivalvonnan kaikki huomiot toiminnastaan.

Uusien eläkelaitosten osalta Reka eläkekassa toivoo mahdollisimman yksiselitteistä ohjeistusta, joka mahdollistaa eläketurvan parhaan mahdollisen hoitamisen.