Tiedotteet

Reka eläkekassan toimitusjohtajan katsaus 12.12.2023

Vuosi 2023 on ollut sijoitusmarkkinoilla suotuisa Reka eläkekassalle

Viimeiset vuodet sijoitusmarkkinoilla ovat olleet poikkeuksellisia. On ollut pitkä matalien korkojen aika takana ja koronapandemian aiheuttamat shokit ylös ja alaspäin. Tämän vuoden teemana on ollut korkojen nousu ja sen vaikutukset sijoitusmarkkinaan. Reka eläkekassassa on nostettu sijoitussalkussa yrityslainojen määrää vuoden aikana ajallisesti hajauttaen ja se on osoittautunut hyväksi strategiaksi. Koko korkosalkun tuotto 30.11.2023 mennessä on ollut 5,0%.

Osakkeissa allokaatiota on muutettu kohti työeläkealan keskimääräistä allokaatiota ja samalla pienennetty järjestelmän riskiä. Osakemarkkinat ovat olleet hyvinkin kaksijakoisia. Samalla kun Pohjois-Amerikan ja manner-Euroopan sijoitusmarkkinat on nousseet voimakkaasti, on Suomen osakemarkkinat olleet alavireisiä. Eläkekassan osakesalkku on 30.11.2023 mennessä tuottanut 7,0%

Reka eläkekassan koko sijoitussalkun tuotto on ollut 30.11.2023 hetkellä 5,2%, joka on arviolta 0,5-1,0% korkeampi kuin työeläkeyhtiöiden keskimääräinen sijoitustuotto.

Reka eläkekassan tehostettu valvonta on päättynyt 17.11.2023

Reka eläkekassa on ollut vuoden 2019 alusta alkaen ollut Finanssivalvonnan tehostetussa valvonnassa. Finanssivalvonta on keväällä keventänyt valvontaa ja vihdoin 17.11.2023 se ilmoitti, että kaikki tehostetun valvonnan prosessit ovat päättyneet Reka eläkekassan osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Reka eläkekassa on saanut valvojan luottamuksen ja jatkossa ei mitään ylimääräistä raportointia tarvitse tehdä.

Tulevaisuus näyttää hyvältä

Reka eläkekassan vakavaraisuus oli 30.9.2023 tasolla 124,8%, joka on lähellä työeläkealan keskimääräistä vakavaraisuutta. Nyt loppuvuodesta on tehty sijoitussuunnitelmat tuleville vuosille ja tulevaisuus näyttää valoisalta tehtyjen ennusteiden ja skenaarioanalyysien perusteella. Vaikuttaa jopa, että nykyisillä strategialinjauksilla vakavaraisuus tulee suhteellisesti paranemaan ja Reka eläkekassa tulee tulevaisuudessa olemaan kilpailukykyinen toimija muihin alan toimijoihin verrattuna.

 

Nyt on aika toivottaa hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta kaikille Reka eläkekassan vakuutetuille ja sidosryhmille!

 

Helsingissä 12.12.2023

Mika Mäkinen