Tiedotteet

REKA ELÄKEKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS

REKA ELÄKEKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS

Aika:     Maanantaina 29.4.2024 klo 11.00

Paikka: Reka Kumi Oy, Neuvottelutila L, Turuntie 11, 21380 Aura

 

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle kassankokoukselle lain ja sääntöjen 15 §:n mukaisesti kuuluvat asiat.

 

Vakuutetun ja osakkaan on ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona 24.4.2024 klo 14.00 mennessä

sähköpostilla osoitteeseen: mika.makinen(a)rekaek.fi tai puhelimella 050 416 3794.

 

Vakuutetut ja osakkaat voivat valtuuttaa kokoukseen asiamiehen valtakirjalla. Mahdolliset vakuutettujen ja

osakkaiden asiamiesten yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava edellisessä kappaleessa mainittuun

aikaan mennessä tarkastettaviksi ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: mika.makinen(a)rekaek.fi tai

eläkekassan toimistoon: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään yhden (1) viikon ajan ennen kassankokousta

kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä osoitteessa: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.

 

Helsingissä 28.3.2024

REKA ELÄKEKASSA

HALLITUS