Tiedotteet

REKA ELÄKEKASSAN YLIMÄÄRÄINEN KASSANKOKOUS

 REKA ELÄKEKASSAN YLIMÄÄRÄINEN KASSANKOKOUS
 Aika: Pe 30.12.2022 klo 10.00
 Paikka: Reka Kaapeli Oy:n toimisto, Varastokatu 8, 05800 Hyvinkää
Kokouksessa käsitellään eläkekassan sääntöjen muuttamista eläkekassan toimintapiirin määritelmän ja kassankokouksen kokouspaikan osalta.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös teknisen apuvälineen (tietoliikenneyhteys) avulla.
Osallistumisesta on ilmoitettava ti 27.12.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: mika.makinen(a)rekaek.fi tai puhelimella 050 4766 119.
Teknisen apuvälineen (tietoliikenneyhteyden) avulla osallistuvan on ilmoittautumisen yhteydessä annettava toimiva sähköpostiosoite, johon
osallistumisohjeet ja kokouskutsulinkki lähetetään.
Osakkaat ja vakuutetut voivat valtuuttaa kokoukseen asiamiehen valtakirjalla. Mahdolliset osakkaiden ja vakuutettujen asiamiesten
yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava edellisessä kappaleessa mainittuna aikana tarkastettaviksi ensisijaisesti
sähköpostilla osoitteeseen: mika.makinen(a)rekaek.fi tai eläkekassan toimistoon: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.
  
Ehdotettuja sääntömuutoksia koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään yhden (1) viikon ajan ennen
kassankokousta kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä eläkekassan toimistolla.
Materiaali toimitetaan pyydettäessä äänioikeutetulle.
Helsingissä 5.12.2022
REKA ELÄKEKASSA
HALLITUS