Tiedotteet

REKA ELÄKEKASSAN YLIMÄÄRÄINEN KASSANKOKOUS

REKA ELÄKEKASSAN YLIMÄÄRÄINEN KASSANKOKOUS

 Aika: Keskiviikkona 30.11.2022 klo 11.00

 Paikka: Hyvinkään Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

 

Kokouksessa käsitellään eläkekassan sääntöjen muuttamista niin, että eläkekassa

voi ottaa lisää takuupääomaa ja että uusien eläkelaitoslakien vaatimukset täyttyvät.

Takuupääoman ottamisen tarkoitus on vahvistaa eläkekassan vakavaraisuutta.

Muutos ei vaikuta vakuutettujen eikä osakkaiden päätösvaltaan eläkekassan asioissa.

 

Osallistumisesta on ilmoitettava 25.11.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

assistentti(a)rekaek.fi, puhelimitse 050 416 3794 tai kirjeitse eläkekassan toimistoon:

Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 3.krs, 00100 Helsinki.

 

Osakkaat ja vakuutetut voivat valtuuttaa kokoukseen asiamiehen valtakirjalla.

Mahdolliset osakkaiden ja vakuutettujen asiamiesten yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on

toimitettava edellisessä kappaleessa mainittuna aikana tarkastettaviksi ensisijaisesti

sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(a)rekaek.fi tai eläkekassan toimistoon:

Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.

 

Ehdotettuja sääntömuutoksia koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään

yhden (1) viikon ajan ennen kassankokousta kassankokouksessa äänioikeutettujen

nähtävinä eläkekassan toimistolla.

 

Helsingissä 9.11.2022

 

REKA ELÄKEKASSA

HALLITUS